Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

31.mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

viz zřiz. listina

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prokliknutí na zřizovací listinu

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura - viz organizační schéma MŠ

4.

Kontaktní spojení

Kontakty  viz příloha č. 1

5.

Platby

Školné
Stravné

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

70940681

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Údaje o rozpočtu
Zřizovací listina

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání viz příloha č. 2

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu viz příloha č. 3

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
Bude možné stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ  - proklik
Přihláška ke stravování - proklik
Evidenční list dítěte - proklik
Žádost o poskytnutí informace viz příloha č. 4
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu viz příloha č. 3

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) 
Pověření k vyzvedávání dítěte
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

   

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací  - viz příloha č. 5

 

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva proklik   viz příloha č. 6
(výroční zprávy nejméně za dva poslední roky)

 

Hledat

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz