Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

31.mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

viz zřiz. listina

 

Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prokliknutí na zřizovací listinu

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

pdfOrganizační struktura

4.

Kontaktní spojení

pdfKontakty 

5.

Platby

Školné
Stravné

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

70940681

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Údaje o rozpočtu

pdfZřizovací listina

9.

Žádosti o informace

pdfMísto a způsoby podání

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

pdfFormulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
Bude možné stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ  - proklik
Přihláška ke stravování - proklik
Evidenční list dítěte - proklik
pdfŽádost o poskytnutí informace
pdfFormulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku) 

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

   

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

pdfSazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva pdf2016 pdf2017 pdf2018 pdf2019

 

Hledat

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz