a organizace dne v mateřské škole není stanovena přesně, může být přizpůsobena potřebám dětí s dodržením biorytmu dětí.

Od 6.00 - mateřská škola se otevírá,děti se scházejí.Probíhají hry, řízené i spontánní činnosti ve skupinách nebo individuelně (rozvíjíme rozumové, sociální, fyzické znalosti a dovednosti, výtvarné,pracovní, hudební a dramatické činnosti, zdravotní, pohybová cvičení , pohybové, psychomotorické hry,celkový rozvoj prostorové orientace, logického myšlení, zájmová činnost...aj............ Průběžně probíhá hygiena dětí ( zápis docházky dětí do 8.15)

8,30 - 9.00 průběžná svačina. Děti se samostatně obsluhují pod dohledem učitelky, nejmladším dětem jídlo a pití rozdává učitelka . Hry a činnosti pokračují.
9,30 - 11,30 11,45 pobyt dětí venku
11,30 11.45 - 12.00 oběd Starší děti se obsluhují samy, jen polévku nalévá kuchařka.Děti si určují velikost a složení porce, po dohodě s kuchařkou si mohou jídlo přidávat
12.00 - 12.30 odchod dětí domů
od 12.30 - spánek, odpočinek, relaxace zájmová činnost,hry,
14.00 - 14,30 hygiena, svačina, od 14,30 hry, spontánní i řízené aktivity dětí, pobyt na zahradě do rozchodu dětí - 16.00 kdy se mateřská škola uzavírá.
 
Pitný režim probíhá celý den, důsledně dodržujeme!!! Děti mají k dispozici více druhů nápojů.Příchody a odchody dětí v doprovodu zákonných zástupců a pověřených osob mohou být po dohodě s učitelkami časově přizpůsobeny ve prospěch a potřeby dětí.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz