Příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů v MŠ - školné ve školním roce 2017/2018,
(t.zn. od 1.9.2017): 500,- Kč
Kdo hradí školné bezhotovostně, musí být částka připsána na účet MŠ do 15. v měsíci.

 © 2007-2018 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz