1.pololetí

19.09.2019          Projekt „ Máme rádi zvířata“
                              beseda zdarma, předškolní děti

01.10.2019        „ Dental prevention“ / instruktáž k čištění zubů/

03.10.2019        „ Fotografování dětí v MŠ“

08.10.2019        „Ospalá Káča“ – celá MŠ
                           / divadlo „ Okýnko“ – 40 Kč

00.10.2019       Podzimní vycházka do okolí  - starší děti

19.11.2019      „ Pohyb P1“ – předškolní děti

28.11.2019      „ Sněhurka a sedm trpaslíků“ – celá MŠ
                         / Mgr. Kamil Koula/ - 50 Kč
05.12.2019      Mikulášská nadílka v MŠ / ve spolupráci s 13.ZŠ/ - všechny třídy
05.12.2019      Vánoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici/
11.12.2019      Vánoční besídka pro rodiče  - 3. a 4. třída
12.12.2019      Vánoční besídka pro rodiče – 1. a 2. třída
22.01.2020      „ Pan doktor Léčímrád“ / divadlo „ Kos“/ - celá MŠ – 50 Kč

2. pololetí

05.02.2020         Sportovní hry – předškolní děti
06.02.2020      „ Průzkumníci v Africe“ – celá MŠ
                             divadlo „ Letadlo – Karlovy Vary/ - 45 Kč
18.02.2020       „ Karneval v MŠ“ – všechny třídy v dopoledních hodinách
17.03.2020       „ Letem světem s klarinetem“ – výchovný koncert – 40 Kč -1.a 2.tř.
19.03.2020      „ Letem světem s klarinetem“ – výchovný koncert – 40Kč – 3.a 4.tř.
00.03.2020         Návštěva 13. ZŠ Habrmanova – předškolní děti
00.03.2020         Návštěva 20. ZŠ Brojova – předškolní děti
20.04.2020      „ O ptačím sněmu“ – celá MŠ
                         / divadlo Dagmar Čemusové/ - 45 Kč
00.04.2020         Velikonoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici /
26.05.2020     „ Já jsem muzikant“
                        / divadlo Dagmar Čemusové / - 45 Kč
00.05.2020        Besídka ke „ Dni matek“ – všechny třídy
00.05.2020       Rozloučení s předškoláky – 2. a 4. třída – akce s rodiči
01.06.2020     „ Den dětí“ – oslava MDD / soutěživé dopoledne/
04.06.2020        Školní výlet na „ Statek Milínov“ – celá MŠ – 100Kč

Účast na výstavách a soutěžích dle aktuální nabídky a možností MŠ.
Změna plánu vyhrazena

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz