05.10.2017        „ Karneval zvířat|“ / na našem dvorečku/ divadlo Dagmar Čemusová/   -   40 Kč

00.10.2017        Podzimní vycházka na Homolku – předškolní a starší děti / naučná stezka /

10.10.2017        „ Lví očko“ – screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ přístrojem Plusoptix   -   zdarma

12.10.2017        Aktiv pro rodiče dětí v MŠ od 15.00 hod

17.10.2017        Fotografování dětí – dle zájmu rodičů

06.11.2017       „ Jak se uspává příroda“ / divadlo „ Okýnko“ – České Budějovice /   - 40 Kč

14.11.2017       „ Bezpečný kontakt s cizím člověkem“ – předškolní děti / Městská policie Plzeň / - zdarma

14.12.2017       „ Vánoční stromeček“ / divadlo „ Úsměv“ Ludmily Frištenské /

00.12.2017       „ Mikulášská nadílka v MŠ“ / ve spolupráci s 13.ZŠ /

00.12.2017         Návštěva 20. ZŠ Brojova   -   předškolní děti

00.12.2017         Návštěva 13. ZŠ Habrmanova   -   předškolní děti

00.12.2017         Vánoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici /

00.12.2017         Vánoční besídka pro rodiče   -   všechny třídy Účast na výstavách a soutěžích dle aktuální nabídky a možností MŠ.

 

II. pololetí

30.01.2018          „ Princezna je hloupá Madla“ – divadlo „Kos“ – 50 Kč

00.02.2018          „ Vietnamské dny“ ve spolupráci s 21.ZŠ – předš. děti

00.02.2018          „ Karneval v MŠ“ – všechny třídy v dopoledních hodinách

20.02.2018          „ Knihovna“ – návštěva knihovny – předš. děti
                             / Táborská – Plzeň – Slovany/

06.03.2018         „ Setkání s písničkou“ – koncert, klarinet – ½ hod. – 20 Kč

07.03.2018         „ Setkání s písničkou“ -  koncert, klarinet

13.03.2018         „ Bezpečný kontakt s cizím člověkem“ – beseda s Policií ČR
                            / 2 skupiny – ml. děti/

00.03.2018          Návštěva 13. ZŠ Habrmanova – předš. děti

10.04.2018        „ Knihovna“ – návštěva knihovny – ml. děti

17.04.2018        „ Knihovna“ – návštěva knihovny – ml. děti

00.04.2018        „ Jarní vycházka na Homolku“ – všechny třídy

00.04.2018        „ Velikonoční výstava u seniorů“ / na Koterovské ulici/

25.04.2018        „ Muzikantský rok“ / divadlo p. Čemusová/

24.05.2018        „ Školní výlet Břasy – Vranovice“
                           / prohlídka statku s pohádkou/

00.05.2018         Besídka ke „ Dni matek“ -  všechny třídy
00.05.2018         Rozloučení s předškoláky II. a IV. třída – akce s rodiči

01.06.2018      „ Den dětí“ – oslava v MŠ – /soutěživé dopoledne/

Změna v plánu vyhrazena.

 © 2007-2018 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz