00.00.2018              „ Aktiv pro rodiče“ – bude upřesněn

11.10.2018              „ Instruktáž k čištění zubů“

18.10.2018              „ V korunách stromů“ – podzim
                                  / divadlo „ Letadlo“ – Karlovy Vary / - 45 Kč

00.10.2018               Podzimní vycházka do okolí – starší děti

08.11.2018             „ S klarinetem za pohádkou“ – koncert, klarinet – 40 Kč

20.11.2018             „ Pohyb P1“ – projekt – předškolní děti
                                Krajské ředitelství Policie Plzeň

22.11.2018            „ Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí“
                                 aneb : „ Já vím, co je správné“ - zdarma

10.12.2018           „ Kouzelná truhlička“
                               / divadlo „ Okýnko“ / - 40 Kč

05.12.2018          „  Mikulášská nadílka v MŠ „ - ve spolupráci s 13. ZŠ

06.12.2018            Vánoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici/

11.12.2018           „Vánoční oslava“-  všechny třídy - v 15 hodin

00.01.2019            Návštěva 20.ZŠ Brojova – předš.děti – bude upřesněno

00.01.2019            Návštěva 13.ZŠ Habrmanova – předš.děti – bude upřesněno

21.01.2019          „ V korunách stromů“ – zima
                              / divadlo „ Letadlo“ - Karlovy Vary/ - 45 Kč

Účast na výstavách a soutěžích dle aktuální nabídky a možností MŠ.

Změna plánu vyhrazena.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz