00.00.2018 „ Aktiv pro rodiče“ – bude upřesněn

11.10.2018  „ Instruktáž k čištění zubů“

18.10.2018  „ V korunách stromů“ – podzim / divadlo „ Letadlo“ – Karlovy Vary / - 45 Kč

00.10.2018  Podzimní vycházka do okolí – starší děti

08.11.2018  „ S klarinetem za pohádkou“ – koncert, klarinet – 40 Kč

20.11.2018  „ Pohyb P1“ – projekt – předškolní děti / Krajské ředitelství Policie Plzeň

22.11.2018  „ Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí“ aneb : „ Já vím, co je správné“ - zdarma

10.12.2018  „ Kouzelná truhlička“ / divadlo „ Okýnko“ / - 40 Kč

05.12.2018  „  Mikulášská nadílka v MŠ „ - ve spolupráci s 13. ZŠ

06.12.2018   Vánoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici/

11.12.2018  „Vánoční oslava“-  všechny třídy - v 15 hodin

00.01.2019  Návštěva 20.ZŠ Brojova – předš.děti – bude upřesněno

00.01.2019  Návštěva 13.ZŠ Habrmanova – předš.děti – bude upřesněno

21.01.2019 „ V korunách stromů“ – zima  / divadlo „ Letadlo“ - Karlovy Vary/ - 45 Kč

II. pololetí

06.02.2019 „ Karneval v MŠ“ – všechny třídy v dopoledních hodinách

00.03.2019 Návštěva 13. ZŠ Habrmanova – předš. děti

00.03.2019 Návštěva 20. ZŠ Brojova – předš. děti

27.03.2019 „ V korunách stromů“ – jaro – 45 Kč / divadelní představení – divadlo „ Letadlo“ – Karlovy Vary/

02.04.2019 „ Knihovna“ – návštěva knihovny - 1. třída

04.04.2019 „ Knihovna“ – návštěva knihovny – 2.třída

10.04.2019 „ Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?“ / divadelní představení – divadlo „ Kos“ – 50 Kč

00.04.2019 Jarní vycházka do okolí MŠ – všechny třídy

00.04.2019 Velikonoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici/

25.04.2019 „ Knihovna“ - návštěva knihovny – 3. třída

30.04.2019 „ Knihovna“ – návštěva knihovny – 4. třída

23.05.2019 Školní výlet na „ Zámecký statek Újezd nade Mží“  - celá MŠ – 90 Kč

00.05.2019 Besídka ke „ Dni matek“ – 3. třída + 1. a 4.třída včetně rozloučení s předškoláky / akce s rodiči/

00.05.2019 Rozloučení s předškoláky – 2. třída

00.06.2019 „ Den dětí“ – oslava MDD / soutěživé dopoledne/

 

Účast na výstavách a soutěžích dle aktuální nabídky a možností MŠ.

Změna plánu vyhrazena.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz