S účinností od 2.10 2017 se budou všechny děti z celé MŠ scházet ve 4. třídě – KOČKY

1. třída Žabky. – 2. třída Veverky od 6.00 – 7.00 hod ve 4. třídě
3. třída Myšky od 6.00 – 7.30 hod ve 4. třídě.

Toto opatření vzniklo v tomto školním roce 2017/2018 na základě nízkého počtu přicházejících dětí v rozpětí od 6.00 – 7.00 hod. Takto organizované scházení dětí umožní lepší překrývání učitelek, zkvalitnění pedagogické práce i zvýšení bezpečnosti dětí.

V Plzni dne: 21.9.2017 Irena Petrášová, ředitelka.

 © 2007-2018 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz