Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

Vyplněný evidenční list potvrzený od lékaře, přihlášku ke stravování odevzdejte do 2.9.2019.
Bude – li dítě vyzvedávat někdo jiný než rodiče, rodiče pověří jinou zletilou osobu ( 18 let) vyplněním a podepsáním tiskopisu, který obdrží u učitelek na třídě.
V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.
2. 9. 2019 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.
Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.
Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Školné a stravné je možné zaplatit v hotovosti v termínech stanovených mateřskou školou v kanceláři školní jídelny MŠ (vchod a zvonek ve Spojovací 5 )proti potvrzení. Uspořené poplatky u banky jsou využívány ve prospěch dětí.
Bankovním převodem je možné hradit školné a stravné po dohodě s ředitelkou MŠ – smluvní a organizační projednání, přidělení VS.
Školné se hradí od data přijetí dítěte do mateřské školy – dle rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání posuzuje ředitelka MŠ – viz předpis úhrady za předškolní vzdělávání 31. MŠ
Záloha na stravné se hradí v den nástupu do MŠ v hotovosti dle předpisu na stravné pro příslušný školní rok. 1.000,- Kč  dále platby dle pokynů a ujednání s MŠ

Školné na rok 2019/2020: 600 Kč/ do 15. v měsíci:   600 Kč
Provoz MŠ : 6:00 – 16:00 hodin
Tel. do MŠ: 377 443 407 - nechat déle vyzvánět, mobil pro 3. a 4. třídu + vedoucí ŠJ 725895497         prosíme omezit telefonování v době od 9.00 – 9.30 hod a od  13.00 – 13,30 hod                               
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  možno použít na dlouhodobé omluvenky
Stránka MŠ: http//:.31.msplzen.cz

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz