Výběr stravného za měsíc květen a školného na měsíc červen : 

12.6.2019
13.6.2019
14.6.2019
středa
čtvrtek
pátek
06.00 - 12.00 hod.
12.00 - 16.00 hod.
07.00 - 12.00 hod.

Školné lze platit převodem z účtu pouze po domluvě s ředitelkou MŠ.

Žádáme rodiče, pokud to je možné, aby si připravili přesnou částku peněz.

Prosíme o dodržení termínu výběru !

Děkujeme za vstřícnost

Vedoucí školní jídelny 31.MŠ

Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese www.mszapis.plzen.eu. Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO  ( v případě dotazů a potřeby pomoci se můžete též obrátit na 31. MŠ  tel.: 37 74 434 07).
 
Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:
I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 1. 5. 2019
II. fáze: Sběr přihlášekzápis proběhne 
2. 5. 2019  od 10.00 – 11.00 hod   +   14.00 hod – 16.00 hod  
3. 5. 2019  od 10.00 – 13.00 hod   
III. fáze: Přijímací řízení – od 4. 5. – 31. 5. 2019.

31. MŠ si můžete prohlédnout a navštívit v pondělí dne 15. 4. 2019 od 9,30 – 11,00 hod s tím, že informace pro všechny rodiče budou poskytnuty hromadně
od 10.00 – 10,30 hod ve 2. třídě – Veverky.

 Těšíme se na první setkání s Vámi a hlavně s dětmi.

Irena Petrášová, ředitelka.

OZNÁMENÍ

Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace rozhodla o uzavření mateřské školy v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005Sb.
ve znění pozdějších předpisů v měsíci červenci a srpnu 2019 takto:
31.mateřská škola bude uzavřena v době
od 20.7. - 18.8.2019
a 29.8. - 30.8.2019.

 

Naše 31. mateřská škola bude zajišťovat provoz o hlavních prázdninách pro děti z 31.MŠ, jejichž rodiče nemají možnost čerpat dovolenou ani si zajistit jinou adekvátní náhradní péči pro své dítě.

 

V Plzni dne 13. 3. 2019 Irena Petrášová, ředitelka.

Tiskopis  pověření vyzvedávání dítěte naleznete na webových stránkách školy.

Kontakty školy:  tel. číslo  I. a II. třídy 377 443 407
                         mobil   III. a IV. třídy 725 895 497

Poznámka:  Pevná linka nemá dosah do III. a IV. třídy, mobil slouží pro omlouvání dětí -  prosíme pouze volat, neposílat SMS zprávy. V případě nedostupnosti mobilu bude složití k omlouvání dětí pevná linka.

Seznam věcí, které dítě potřebuje do mateřské školy je k nahlédnutí na webových stránkách.

Záloha na stravné 1000,- Kč zaplatí zákonný zástupce v den nástupu dítěte do mateřské školy.

Školné 550,- Kč od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, způsob úhrady :  trvalý příkaz, jednorázový příkaz, platbu v hotovosti v MŠ si každý zákonný zástupce dohodne s vedoucí školní jídelny.

Nové přihlášky ke stravování v souladu s GDPR vyplní zákonný zástupce všech dětí.

V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.

3. 9. 2018 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.

Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.

Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Informace pro rodiče.pdf)Informace pro rodiče.pdf107 kB

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz