Rozhodnutí:

Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň rozhodla o uzavření školy v době vánočních prázdnin

od 20.12.2019 – 1.1.2020 z organizačních a technických důvodů.

Provoz bude znovu zahájen 2.1.2020.
Dne 20.12. bude provoz naposledy v roce 2019.

 

V Plzni dne 1.11.2019
Irena Petrášová, ředitelka

Výběr stravného za měsíc říjen a školného na měsíc listopad : 

18.11.2019
19.11.2019
pondělí
úterý
06.00 - 16.00 hod.
06.00 - 16.00 hod.

Školné lze platit převodem z účtu pouze po domluvě s ředitelkou MŠ.

Žádáme rodiče, pokud to je možné, aby si připravili přesnou částku peněz.

Prosíme o dodržení termínu výběru !

Děkujeme za vstřícnost

Vedoucí školní jídelny 31.MŠ

Obsah připravujeme

OZNÁMENÍ

Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace rozhodla o uzavření mateřské školy v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005Sb.
ve znění pozdějších předpisů v měsíci červenci a srpnu 2019 takto:
31.mateřská škola bude uzavřena v době
od 20.7. - 18.8.2019
a 29.8. - 30.8.2019.

 

Naše 31. mateřská škola bude zajišťovat provoz o hlavních prázdninách pro děti z 31.MŠ, jejichž rodiče nemají možnost čerpat dovolenou ani si zajistit jinou adekvátní náhradní péči pro své dítě.

 

V Plzni dne 13. 3. 2019 Irena Petrášová, ředitelka.

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

Vyplněný evidenční list potvrzený od lékaře, přihlášku ke stravování odevzdejte do 2.9.2019.
Bude – li dítě vyzvedávat někdo jiný než rodiče, rodiče pověří jinou zletilou osobu ( 18 let) vyplněním a podepsáním tiskopisu, který obdrží u učitelek na třídě.
V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.
2. 9. 2019 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.
Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.
Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Školné a stravné je možné zaplatit v hotovosti v termínech stanovených mateřskou školou v kanceláři školní jídelny MŠ (vchod a zvonek ve Spojovací 5 )proti potvrzení. Uspořené poplatky u banky jsou využívány ve prospěch dětí.
Bankovním převodem je možné hradit školné a stravné po dohodě s ředitelkou MŠ – smluvní a organizační projednání, přidělení VS.
Školné se hradí od data přijetí dítěte do mateřské školy – dle rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání posuzuje ředitelka MŠ – viz předpis úhrady za předškolní vzdělávání 31. MŠ
Záloha na stravné se hradí v den nástupu do MŠ v hotovosti dle předpisu na stravné pro příslušný školní rok. 1.000,- Kč  dále platby dle pokynů a ujednání s MŠ

Školné na rok 2019/2020: 600 Kč/ do 15. v měsíci:   600 Kč
Provoz MŠ : 6:00 – 16:00 hodin
Tel. do MŠ: 377 443 407 - nechat déle vyzvánět, mobil pro 3. a 4. třídu + vedoucí ŠJ 725895497         prosíme omezit telefonování v době od 9.00 – 9.30 hod a od  13.00 – 13,30 hod                               
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  možno použít na dlouhodobé omluvenky
Stránka MŠ: http//:.31.msplzen.cz

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz