Elektronické vyplňování přihlášek bude stejně jako v minulých letech umístěno na adrese www.mszapis.plzen.eu. Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO  ( v případě dotazů a potřeby pomoci se můžete též obrátit na 31. MŠ  tel.: 37 74 434 07).
 
Jednotlivé fáze řízení v aplikaci:
I. fáze: Vyplnění přihlášek – od 15. 4. – 1. 5. 2019
II. fáze: Sběr přihlášekzápis proběhne 
2. 5. 2019  od 10.00 – 11.00 hod   +   14.00 hod – 16.00 hod  
3. 5. 2019  od 10.00 – 13.00 hod   
III. fáze: Přijímací řízení – od 4. 5. – 31. 5. 2019.

31. MŠ si můžete prohlédnout a navštívit v pondělí dne 15. 4. 2019 od 9,30 – 11,00 hod s tím, že informace pro všechny rodiče budou poskytnuty hromadně
od 10.00 – 10,30 hod ve 2. třídě – Veverky.

 Těšíme se na první setkání s Vámi a hlavně s dětmi.

Irena Petrášová, ředitelka.

OZNÁMENÍ

Ředitelka 31. mateřské školy Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace rozhodla o uzavření mateřské školy v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005Sb.
ve znění pozdějších předpisů v měsíci červenci a srpnu 2019 takto:
31.mateřská škola bude uzavřena v době
od 20.7. - 18.8.2019
a 29.8. - 30.8.2019.

 

Naše 31. mateřská škola bude zajišťovat provoz o hlavních prázdninách pro děti z 31.MŠ, jejichž rodiče nemají možnost čerpat dovolenou ani si zajistit jinou adekvátní náhradní péči pro své dítě.

 

V Plzni dne 13. 3. 2019 Irena Petrášová, ředitelka.

31. MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPOJOVACÍ 7, PLZEŇ

POŘÁDÁ

DNE 6. 3. 2019 OD 9.00 - 10. 30 HODIN

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zájemci si budou moci prohlédnout prostředí mateřské školy, bude probíhat karneval v MŠ.

Srdečně zveme všechny rodiče a hlavně děti, které se mohou zapojit.

INFORMACE A KONTAKTY:
telefon 377 443 407
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www stránky: 31.msplzen.cz

 

Oznamujeme rodičům, že opět vrcholí epidemie chřipky v naší MŠ a z tohoto důvodu se odkládá:
Divadelní představení - náhrada z 8.2. 2019 na březen.
Karneval se uskuteční po jarních prázdninách 6. 3. 2019 v dopoledních hodinách pro děti z 31. MŠ.

Výběr stravného za měsíc únor a školného na měsíc březen : 

18.3.2019
19.3.2019
20.3.2019
pondělí
úterý
pátek
06.00 - 12.00 hod.
12.00 - 16.00 hod.
07.00 - 12.00 hod.

Školné lze platit převodem z účtu pouze po domluvě s ředitelkou MŠ.

Žádáme rodiče, pokud to je možné, aby si připravili přesnou částku peněz.

Prosíme o dodržení termínu výběru !

Děkujeme za vstřícnost

Vedoucí školní jídelny 31.MŠ

Tiskopis  pověření vyzvedávání dítěte naleznete na webových stránkách školy.

Kontakty školy:  tel. číslo  I. a II. třídy 377 443 407
                         mobil   III. a IV. třídy 725 895 497

Poznámka:  Pevná linka nemá dosah do III. a IV. třídy, mobil slouží pro omlouvání dětí -  prosíme pouze volat, neposílat SMS zprávy. V případě nedostupnosti mobilu bude složití k omlouvání dětí pevná linka.

Seznam věcí, které dítě potřebuje do mateřské školy je k nahlédnutí na webových stránkách.

Záloha na stravné 1000,- Kč zaplatí zákonný zástupce v den nástupu dítěte do mateřské školy.

Školné 550,- Kč od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, způsob úhrady :  trvalý příkaz, jednorázový příkaz, platbu v hotovosti v MŠ si každý zákonný zástupce dohodne s vedoucí školní jídelny.

Nové přihlášky ke stravování v souladu s GDPR vyplní zákonný zástupce všech dětí.

V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.

3. 9. 2018 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.

Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.

Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Informace pro rodiče.pdf)Informace pro rodiče.pdf107 kB

Činnosti provádíme v dopoledních hodinách a jsou součástí ŠVP 31. MŠ  - zdarma.

Anglický jazyk součást ŠVP PV 31. MŠ - zdarma předškoláci
Garantem je pí. učitelka Šárka M.
Seznamování bude probíhat  s ohledem na komplexní rozvoj dítěte

 • Opakování slovní zásoby
 • Budování komunikačních interakcí uvnitř skupiny
 • Důležitá je motivace dětí a není podstatné, zda se všechny děti

zapojí. I dítě, které mlčí, může poslouchat a učit se

 • Použití flashcards – obrázek nese význam slova
 • Použití claasroom English (fráze používání opakovaně při běžných činnostech, doprovázení gesty
 • Nesnažíme se používat Aj za každou cenu
 • Gramatická pravidla nevysvětlujeme

Flétnička v mateřské škole v souladu se ŠVP PV 31. MŠ – zdarma předškoláci
Garant: pí. učitelka Jana V.

 • Flétnička  je vhodná pro děti od 5 let a probíhá podle zájmu dětí v rámci ŠVP PV 31. mateřské školy Plzeň 1x týdně ( 15 – 20 minut) nepravidelně v dopoledních hodinách.
 • Cílem hry na flétnu: aby děti hrály zábavnou formou a rády,  postupně si osvojily návyky pro správné a zdravé dýchání, rozvíjely své hudební, rytmické a harmonické cítění i  jemnou motoriku. Děti do aktivity zásadně nenutíme, respektujeme individuální schopnosti dítěte. Hudební aktivitou děti provází pohádkové postavičky myška Pískalka a myška Foukalka
 •  Naše moto: „Není kam spěchat“..
 • Důležitá a vítaná je pomoc a spolupráce rodičů při domácím procvičování.
 • Děti potřebují z hygienických důvodů vlastní flétnu.

Hudebně – pohybové činnosti součást ŠVP PV 31. MŠ  - zdarma 3. třída
garant: učitelka Julie D.     
Cílem je u dětí rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou. U dětí bychom chtěli probudit zájem o lidovou tvorbu, aby získaly prožitek ze společného zpívání,  překonaly komunikační bariéry a citlivě vnímaly písně.

Výtvarné a pracovní činnosti „Dovedné ručičky“ oučást ŠVP PV 31. MŠ – zdarma  1. třída
Garant: Veronika Š.
Budeme u dětí rozvíjet nejen tvořivost, estetické vnímání,  šikovnost….
Děti budou mít možnost seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů, s možnostmi jejich využití a s novými technikami.
Největší důraz však bude kladen na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného úspěchu a ocenění.

Logopedická prevence:                                                       celá MŠ
Garant: pí. učitelky Julie D., Irena P.
Cílem je:  děti s vadou řeči  včas  doporučit  k nápravě řeči pod vedením  klinického logopeda.
Dle zájmu rodičů  a možností nabízíme procvičování v MŠ.

Inhalace: ( míčkování, dechová cvičení)                            zdarma
Garant: Šárka K. – dětská sestra
Probíhá na doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce v dopoledních hodinách v MŠ zdarma, vhodně začleněno do činností v MŠ v souladu se ŠVP PV 31. MŠ.
Již zahájeno.

Plavání dětí  =  placené                                                       předškolní děti
Seznamování dětí s vodou, plavání probíhá v bazénu na Slovanech, doprava je zajištěna autobusem.
Informace již zveřejněny na webu o prázdninách. Kurz již zahájen.

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz