Vážení rodiče,

prosím o spolupráci při zápisech ke kontrole očkování a to: prosím napsat k fotokopii očkovacího průkazu jméno stávající dětské lékařky včetně telefonu.
Děkuji za spolupráci.

Irena Petrášová, řed.

Vážení rodiče,

v úterý 12. 5. 2020 od 9:00 do 13:00 hod. si vyzvedněte všechny osobní věci dětí (kompletní peřiny, oblečení, obuv). Vaše věci Vám budou předány učitelkou před verandou Vaší třídy. Rodičům nebude umožněn vstup do MŠ.
Dodržujte rozestupy 2 m.

Děkujeme za spolupráci

Platba školné za březen je stanovena na 200 Kč. Kdo hradí školné, zaplatí jej buď převodem v Komerční bance, nebo vloží složenkou v Komerční bance  ( platí se též nějaký poplatek )

31.MŠ: č. účtu : 56631 – 311,  kód banky 0100. Do zprávy pro příjemce musíte napsat jméno dítěte – né vaše, jinak platby nedáme dohromady. Kdo již poslal na náš účet plné školné, bude mu vráceno na účet. V nastávajících, měsících pokud bude MŠ uzavřena,  se školné platit nebude, zastavte si trvalé příkazy. Vratkami pak odčerpáváme finanční prostředky školy za zbytečné poplatky pro KB.

Platby za stravné únor, březen budou uhrazeny prostřednictvím vyúčtování záloh, pokud záloha stačit nebude, budete kontaktováni.  Pokud by se MŠ otevřela, budete muset zaplatit novou zálohu. Případné vratky budou vyúčtovány na konci školního roku. Myslím, že budou minimální.

Prosím vás, pokud potřebuje ještě někdo doklad na ošetřovné, tak si požádejte telefonicky nebo na e- mail 31.MŠ – mohu nascanovat a na požádání poslat zpět. Raději si potvrzení vyzvedněte. Termín stanovuji do 2.4.2020. V případě, že jej nebudete potřebovat, tak vám věřím, že nevyužité  potvrzení patřičně zlikvidujete s ohledem na razítko školy a můj podpis. Nemohu stále odbíhat od práce, desinfikovat si ruce..aj. pro jednotlivce co se právě dovolají. Proběhly již 2 termíny vydávání + po telefonické dohodě. V MŠ jsem nepravidelně a stejně se s vámi nemohu potkat, potvrzení vydám v roušce v rukavicích oknem. Všichni jste měli potvrzení připravená již  na 12.3.2020.
Díky za spolupráci, pochopení a vstřícnost.

Irena Petrášová, ředitelka

Termíny zápisů dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

v Plzni-městě
od 1. dubna do 30. dubna 2020

               ZŠ                  

      1. termín

     2. termín

         3. termín

4. termín

 1. ZŠ, Plzeň, Západní 18

7. 4. (8–12 h)

8. 4. (8–12 h)

 

 

 2. ZŠ Plzeň, Schwarzova 20

4. 4. (9-14 h)

 

 

 

 4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12

1. 4. (14–18 h)

 

 

 

 7. ZŠ a MŠ Plzeň, Brněnská 36

1. 4. (9–12 a 13-17 h) registrovaní

2. 4. (9–12 a 13-17 h)
registrovaní

3. 4. (9-13 h) registrovaní

6. 4. (9-13 a 14-16 h) neregistrovaní

Benešova ZŠ a MŠ Plzeň, Doudlevecká 35

1. 4. (9-17 h)

2. 4. (9-17 h)

 

 

10. ZŠ Plzeň, nám. Míru 6

2. 4. (8–12 h)

7. 4. (8–12 h)

 

 

11. ZŠ Plzeň, Baarova 31

4. 4. (8–14 h)

 

 

 

Masarykova ZŠ Plzeň, Jiráskovo nám. 10

3. 4. (10–18 h)

4. 4. (9–12 h)

 

 

13. ZŠ Plzeň, Habrmannova 45

6. 4. (9–13 h)

7. 4. (14–18 h)

8. 4. (9-13 h)

 

14. ZŠ Plzeň, Zábělská 25

2. 4. (14–17 h)

3. 4. (14–16 h)

 

 

15. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 33-35
             Křimice, Průkopníků 290

3. 4. (14–18 h)
3. 4. (14–18 h)

4. 4. (9–12 h)

 

 

16. ZŠ a MŠ Plzeň,
            Americká tř. 30,
            v Radčicích 51

1. 4. (11–16 h)

1. 4. (11–16 h)

2. 4. (11–16 h)

2. 4. (11–16 h)

 

 

17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 1

6. 4. (14–17 h)

7. 4. (14–17 h)

 

 

Bolevecká ZŠ Plzeň,

nám. Odboje 18

1. 4. (14–18 h)

2. 4. (14–18 h)

 

 

20. ZŠ Plzeň, Brojova 13

1. 4. (13–18 h)

2. 4. (13–17 h)

 

 

21. ZŠ Plzeň, Slovanská alej 13

2. 4. (14-19 h)

3. 4. (14-19 h)

 

 

22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49

2. 4. (13–17 h)

3. 4. (13–17 h)

 

 

25. ZŠ Plzeň, Chválenická 17

1. 4. (13–17 h)

2. 4. (14–16 h)

 

 

26. ZŠ Plzeň, Skupova 22
            Litice, Přeučilova 12

3. 4. (14–17 h)
6. 4. (10–12 h; 14-16 h)

6. 4. (10-16 h)

 

 

28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39

4. 4. (9–15 h)

6. 4. (14–16 h)

 

 

31. ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské10

1. 4. (8-12 h)

2. 4. (8-10 h)

 

 

33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 31

2. 4. (15–18 h)

3. 4. (15–18 h)

 

 

34. ZŠ Plzeň, Gerská 32

1. 4. (15–16 h)

 

 

 

ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov,
Vřesinská 17

6. 4. (12.30 – 18.30h)

 

 

 

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň,

U Školy 7

2. 4. (8–15 h)

 

 

 

ZŠ Plzeň-Újezd, Národní 1

6. 4. (14–18 h)

7. 4. (14-18 h)

8. 4. (14-18 h)

 

V Plzni 5. 3. 2020

Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru

Vážení rodiče,
žádáme Vás o potřebnou ohleduplnost při návratu dětí z jarních prázdnin do školy.
Po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup.
Prozatím rizikovými oblastmi jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko.

Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.
Neustále sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.
Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region https://www.khsplzen.cz/informace/.
Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje pro Domažlice (377 033 963), Klatovy (376 370 624),Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.
Po-Pá-7:00-15:00
Infolinka - tel. 724 090 060
Po-Pá-15:00-20:00 hodin
So-Ne-svátky-8:00-20:00 hodin

Infolinka - Státní zdravotní ústav – 725 191 367, 724 810 106

Po nařízení karantény ze strany KHS PK Vám příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.

Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost,zůstaňte doma a kontaktujte bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. čísle 377 402 264, -657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde Vás přepojí na infolinku (724090060), která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.

Je na každém z Vás, aby se choval odpovědně, zajistil nejen sobě a svým dětem potřebné zázemí, ale neohrozil zároveň ostatní děti ve škole.

Věřím, že všichni odpovědným chováním budeme minimalizovat případný dopad na zdraví dětí.
Ve škole budou zvýšena hygienická opatření.
Případné aktuální informace uveřejníme na webu školy.

 

Děkuji Vám jménem svým i jménem rodičů všech dětí, které chodí do naší školy.

Irena Petrášová, ředitelka

Rodiče, kteří mají zájem o potvrzení platby za školné v roce 2019 pro daňového poradce, si mohou zavolat do MŠ a domluvit si termín vyzvednutí tohoto potvrzení.

Činnosti provádíme v dopoledních hodinách a jsou součástí ŠVP 31. MŠ  - zdarma.
Anglický jazyk          součást ŠVP PV 31. MŠ -   zdarma           předškoláci
Garantem je pí. učitelka Šárka Matějková
Seznamování bude probíhat  s ohledem na komplexní rozvoj dítěte

  • Opakování slovní zásoby
  • Budování komunikačních interakcí uvnitř skupiny
  • Důležitá je motivace dětí a není podstatné, zda se všechny děti

zapojí. I dítě, které mlčí, může poslouchat a učit se

  • Použití flashcards – obrázek nese význam slova
  • Použití claasroom English (fráze používání opakovaně při běžných činnostech, doprovázení gesty
  • Nesnažíme se používat Aj za každou cenu
  • Gramatická pravidla nevysvětlujeme

Hudebně – pohybové činnosti   součást ŠVP PV 31. MŠ  - zdarma     3. třída
garant: učitelka Julie Dobrá     
Cílem je u dětí rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem a hudbou. U dětí bychom chtěli probudit zájem o lidovou tvorbu, aby získaly prožitek ze společného zpívání, překonaly komunikační bariéry a citlivě vnímaly písně.

Výtvarné a pracovní činnosti „Dovedné ručičky“  – zdarma   1.  a 4. třída
Garant: Veronika Šímová
Budeme u dětí rozvíjet nejen tvořivost, estetické vnímání,  šikovnost….
Děti budou mít možnost seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů, s možnostmi jejich využití a s novými technikami.
Největší důraz však bude kladen na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného úspěchu a ocenění.

Výtvarný kroužek ,,Barvičky“   zdarma v době nepříznivého počasí
Garant: Alena Musilová
Cílem je: práce s talentovanými dětmi, které s radostí tvoří a malují . Na základě svých prožitků ztvárňují okolní svět v kresbě, malbě v kombinaci s koláží, frotáží a asambláží.
Velkou pozornost budeme věnovat práci s netradičními technikami s využitím zajímavých výtvarných materiálů. Součástí bude i zařazování artefiletických ( propojení oblastí emočních, rozumových a sociálních) činností.

Práce s interaktivní tabulí                                 starší děti  4., 1. a 2.třída       zdarma
Garant: Mgr. Lenka Balážová                                                                                                                                                                                                                     
Cílem je:  seznámit děti s  variacemi funkcí na interaktivní tabuli v souladu s interaktivním vzděláváním dětí předškolního věku a mimo jiné i v rámci přípravy na školu.
S dětmi se bude pracovat individuálně, v menší skupině podle podmínek MŠ, čas si budou po vzájemné dohodě určovat učitelky na třídách.

Předškoláček  ,, Metoda dobrého startu s dětmi  s odkladem školní docházky“
Garant: Alena Musilová
Cílem je: zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění čtení a psaní. Touto metodou se děti připravují na úspěšný start do ZŠ.
S dětmi se bude pracovat individuálně, v menší skupině formou rytmických činností ve spojení s hudebními činnostmi včetně grafického záznamu do sypkého materiálu a grafických listů.

Logopedická prevence:                                                       celá MŠ
Garant: pí. učitelky Julie Dobrá, Irena Petrášová
Cílem je:  děti s vadou řeči  včas  doporučit  k nápravě řeči pod vedením  klinického logopeda.
Dle zájmu rodičů možností nabízíme procvičování v MŠ.

Inhalace: ( míčkování, dechová cvičení)                           zdarma
Garant: Šárka Křivánková – dětská sestra
Probíhá na doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce v dopoledních hodinách v MŠ zdarma, vhodně začleněno do činností v MŠ v souladu se ŠVP PV 31. MŠ.
Již zahájeno.

Plavání dětí  =  placené                                                       předškolní děti
Seznamování dětí s vodou, plavání probíhá v bazénu na Slovanech, doprava je zajištěna autobusem.
Informace již zveřejněny na webu o prázdninách. Kurz již zahájen.

Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020:

Vyplněný evidenční list potvrzený od lékaře, přihlášku ke stravování odevzdejte do 2.9.2019.
Bude – li dítě vyzvedávat někdo jiný než rodiče, rodiče pověří jinou zletilou osobu ( 18 let) vyplněním a podepsáním tiskopisu, který obdrží u učitelek na třídě.
V souladu s GDPR nebude vyvěšen seznam dětí se jménem a příjmením na budově školy.
2. 9. 2019 budou seznamy všech tříd vyvěšeny uvnitř budovy v jednotlivých šatnách.
Prosíme rodiče nově nastupujících dětí, aby si udělali čas a mohli případně s dítětem pobýt ve třídě.
Aktiv školy proběhne v měsíci září.

Školné a stravné je možné zaplatit v hotovosti v termínech stanovených mateřskou školou v kanceláři školní jídelny MŠ (vchod a zvonek ve Spojovací 5 )proti potvrzení. Uspořené poplatky u banky jsou využívány ve prospěch dětí.
Bankovním převodem je možné hradit školné a stravné po dohodě s ředitelkou MŠ – smluvní a organizační projednání, přidělení VS.
Školné se hradí od data přijetí dítěte do mateřské školy – dle rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ
Prominutí úplaty za předškolní vzdělávání posuzuje ředitelka MŠ – viz předpis úhrady za předškolní vzdělávání 31. MŠ
Záloha na stravné se hradí v den nástupu do MŠ v hotovosti dle předpisu na stravné pro příslušný školní rok. 1.000,- Kč  dále platby dle pokynů a ujednání s MŠ

Školné na rok 2019/2020: 600 Kč/ do 15. v měsíci:   600 Kč
Provoz MŠ : 6:00 – 16:00 hodin
Tel. do MŠ: 377 443 407 - nechat déle vyzvánět, mobil pro 3. a 4. třídu + vedoucí ŠJ 725895497         prosíme omezit telefonování v době od 9.00 – 9.30 hod a od  13.00 – 13,30 hod                               
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  možno použít na dlouhodobé omluvenky
Stránka MŠ: http//:.31.msplzen.cz

Každé dítě s povinnou předškolní docházkou má vlastní omluvný list, do kterého rodiče zaznamenají každou nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Omluvný list je uložený v docházce ve třídě, kterou dítě navštěvuje.

 © 2007-2019 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz