Roční plán činností a akcí 31. MŠ Plzeň na školní rok 2016/2017

05.10.2017        „ Karneval zvířat|“ / na našem dvorečku/ divadlo Dagmar Čemusová/   -   40 Kč

00.10.2017        Podzimní vycházka na Homolku – předškolní a starší děti / naučná stezka /

10.10.2017        „ Lví očko“ – screeningové vyšetření zraku dětí v MŠ přístrojem Plusoptix   -   zdarma

12.10.2017        Aktiv pro rodiče dětí v MŠ od 15.00 hod

17.10.2017        Fotografování dětí – dle zájmu rodičů

06.11.2017       „ Jak se uspává příroda“ / divadlo „ Okýnko“ – České Budějovice /   - 40 Kč

14.11.2017       „ Bezpečný kontakt s cizím člověkem“ – předškolní děti / Městská policie Plzeň / - zdarma

14.12.2017       „ Vánoční stromeček“ / divadlo „ Úsměv“ Ludmily Frištenské /

00.12.2017       „ Mikulášská nadílka v MŠ“ / ve spolupráci s 13.ZŠ /

00.12.2017         Návštěva 20. ZŠ Brojova   -   předškolní děti

00.12.2017         Návštěva 13. ZŠ Habrmanova   -   předškolní děti

00.12.2017         Vánoční výstava u seniorů / na Koterovské ulici /

00.12.2017         Vánoční besídka pro rodiče   -   všechny třídy Účast na výstavách a soutěžích dle aktuální nabídky a možností MŠ.

Změna v plánu vyhrazena.

 © 2007-2017 31. mateřská škola Plzeň | realizace webprofirmy.cz